تعداد ۱۰ پادکست درباره آیت الله العظمی بهجت فومنی به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان تولید و منتشر شده است.

مجموعه این پادکست‌ها را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید یا به صورت آنلاین گوش کنید:

پادکست شماره یک
پادکست شماره دو
پادکست شماره سه
پادکست شماره چهار
پادکست شماره پنج
پادکست شماره شش
پادکست شماره هفت
پادکست شماره هشت
پادکست شماره نه
پادکست شماره ده