این کلیپ با موضوعصحت سنجی خبر Fact Checking” و با تدریس استاد محمد لسانی به همت مرکز سواد فضای مجازی همت سازمان سراج مرکز گیلان تهیه و منتشر شده است.