این کار ارزشمند درمجموعه سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان آماده و تقدیم علاقه مندان به این عارف ارجمند می گردد