کارگاه آشنایی با مبانی مسیحیت ویژه کارگروه مسیحیت بخش بین الملل دفتر استانی سراج در گیلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان، در این کارگاه که روز گذشته جمعه 16 مهرماه 1395 با حضور حجت الاسلام حقی، عضو انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت و از فعالان حوزه ادیان از شهر مقدس قم در محل دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان برگزار شد، حاضرین با مبانی و اصول مسیحیت آشنا شدند.
این کارگروه 9 ساعته بر اساس برنامه تدوین شده در دفتر استانی سراج، ذیل فعالیت های حوزه بین الملل این دفتر برنامه ریزی و اجرا شد.
از آنجا که بخش اعظمی از مخاطبان مورد هدف در برنامه های حوزه بین الملل این دفتر استانی، مومن به آئین مسیحیت هستند، آشنایی با ویژگی ها و مبانی این دین برای اعضای بخش بین الملل از اهمیت به سزایی برخورددار است؛ لذا این کارگاه آموزشی به منظور ارتقاء سطح توانمندی این اعضاء در دفتر استانی سراج برنامه ریزی و اجراء شد.