از سوی دفتر استانی سازمان سراج در گیلان، کارگاه سواد فضای مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه امام علی (علیه السلام) برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان، این کارگاه صبح امروز یکشنبه دوم آبان ماه جاری در پردیس امام علی (علیه السلام) دانشگاه فرهنگیان گیلان ویژه دانشجویان پسر این دانشگاه، و با حضور آقای سجاد ستوده، دبیر استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان برگزار شد.

در این جلسه که اولین نشست از مجموعه کارگاه های فضای مجازی در این دانشگاه بود، مواردی پیرامون ضرورت و اهمیت سواد فضای مجازی ارائه شد.

سجاد ستوده دبیر سراج در گیلان با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع سواد فضای مجازی و نیاز جامعه به  این موضوع در بخشی از صحبت هایش گفت: سواد فضای مجازی و پرداختن صحیح، علمی و به دور از جوزدگی و شعار زدگی به آن سبب ایجاد ایمنی در جامعه در حوزه های متنوع و پردامنه فضای مجازی خواهد شد. سواد فضای مجازی موجب واکسینه شدن جامعه دربرابر آسیب ها و خطرات ریز و درشت این فضا خوهد شد.

دبیر استانی سازمان فضای مجازی سراج در  ادامه با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و قدرت رفتارسازی این فضا در فرد، با اشاره به مصداق هایی گفت: از آنجا که فضای مجازی به شکل خود به خودی قدرت رفتارسازی در فرد را دارد و فرد اگر بدون آمادگی و اشنایی وارد این فضا شود، قطعا این قدرت این فضا در او موجب بروز رفتارهایی خواهد شد، که در حالت عادی این رفتارها در او دیده نمی شود. آینده رفتاری جامعه را ما می توانیم با سواد فضای مجازی به جهت درست و مناسبی رهنمون شویم.

لازم به ذکر است که این کارگاه با همکاری مشترک کانون فضای مجازی بسیج دانشجویی پردیس امام علی (ع) دانشگاه فرهنگیان و دفتر استانی سازمان سراج در گیلان برگزار شد.