به گزارش روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج مرکز گیلان، دکتر علیرضا زادبر عصر دوشنبه 21 فروردین 1402 در هفتمین دورهمی سراجی‌ها که با یاد و خاطره «شهید سید مرتضی آوینی» از سوی سازمان فضای مجازی سراج در رشت برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های شهید آوینی، اظهار کرد: شهید آوینی تحت تاثیر انقلاب انفسی حضرت امام قرار گرفت، انقلاب انفسی در امثال آوینی‌ها اتفاق افتاد که خود تاثیر پذیرفتند و سپس تاثیر گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه و هنرمند انقلاب اسلامی باید آثار اثرگذار خلق کند، اضافه کرد: دشمن و جبهه باطل در تولید آثار اثرگذار بسیار قوی عمل کرده است.

این تاریخ‌پژوه و استاد دانشگاه با بیان اینکه آوینی برای ابزار، هویت قائل نبود، افزود: آوینی برای اثرگذاری منتظر بودجه، امکانات و ابزار نماند و با دست خالی به دل اثرگذاری و جریان‌سازی رفت.

زادبر تعدد قالب را یکی از آسیب‌ها و چالش‌ها برشمرد و بیان کرد: تعدد قالب‌ها نمی‌تواند به تنهایی اثرگذاری و جریان‌سازی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید به ابزار و قالب اصالت داده شود، گفت: اصالت‌بخشی به ابزار و قالب منجر به فاصله‌گیری انقلاب انفسی و عدم تاثیرگذاری می‌شود.

کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه ادبیات اندیشه انفسی جواب می‌دهد، افزود: بسیاری از دهه هشتادی‌ها با تفکر و اندیشه انفسی اثر می پذیرند.

شهید آوینی پل تأثیر را به اثر پیوند داد

این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه برنامه‌های متنوع و رنگارنگی در کشور حول محور موضوعات مختلف برگزار می‌شود، گفت: اثرگذار نبودن و عدم خروجی بزرگترین ضعف برنامه‌های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای در کشور است.

زادبر با بیان اینکه شهید آوینی پل تأثیر را به اثر پیوند داد، اضافه کرد: آوینی محصول تفکر و اندیشه حضرت امام است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های جهان تفاوت زمین تا آسمان دارد، افزود: حضرت امام علاوه در تغییر نظام سیاسی و ساختاری، انقلاب انفسی را در جامعه خلق کرد.

تولید اثر هنری بدون پیوست آینده‌نگری به بن‌بست می‌خورد

وی با بیان اثرگذاری انفسی نیاز جدی و ضرورت‌دار دوره آخر زمانی است، گفت: آینده‌نگری باید در اولویت هنرمند و هنرفهم قرار گیرد.

زادبر با بیان اینکه آینده‌نگری شاخصه مهم سید مرتضی آوینی بود، اضافه کرد: تولید اثر هنری و رسانه‌ای بدون پیوست آینده‌نگری به بن‌بست می‌خورد و نتیجه‌ای ندارد.

وی ادامه داد: بزرگترین خلاء امروز کشور برنامه، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی نیست بلکه عدم آینده‌نگری فرهنگی و رسانه‌ای است.

آوینی برای ابزار هویت قائل نبود

این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه شهید آوینی تحت تأثیر انقلاب انفسی حضرت امام قرار گرفت، گفت: انقلاب انفسی در امثال آوینی ها اتفاق افتاد که خود تأثیر پذیرفتند و سپس تأثیر گذاشتند.

زادبر با تاکید بر اینکه رسانه و هنرمند انقلاب اسلامی باید آثار اثرگذار خلق کند، اضافه کرد: دشمن و جبهه باطل در تولید آثار اثرگذار بسیار قوی عمل کرده است.

وی با بیان اینکه آوینی برای ابزار هویت قائل نبود، افزود: آوینی برای اثرگذاری منتظر بودجه، امکانات و ابزار نماند و با دست خالی به دل اثرگذاری و جریان سازی رفت.

این استاد دانشگاه، تعدد قالب را یکی از آسیب‌ها و چالش‌ها برشمرد و بیان کرد: تعدد قالب‌ها نمی‌تواند به تنهایی اثرگذاری و جریان سازی داشته باشد.

زادبر با بیان اینکه نباید به ابزار و قالب اصالت داده شود، گفت: اصالت بخشی به ابزار و قالب منجر به فاصله گیری انقلاب انفسی و عدم تأثیرگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه ادبیات اندیشه انفسی جواب می‌دهد، افزود: بسیاری از دهه هشتادی‌ها با تفکر و اندیشه انفسی اثرمی پذیرند.

دیده‌شدن، ملاک اصلی اثرگذاری یک رسانه نیست

این کارشناس فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه عدم آینده‌نگری چالش اصلی رسانه در کشور است، گفت: بدون ارتباط انفسی، آینده‌‌نگری ممکن نیست.

زادبر با بیان اینکه بعد از انقلاب انفسی، آینده‌نگری مهم‌ترین شاخصه شهید آوینی بود، اضافه کرد: شهید آوینی با پذیرش انقلاب انفسی و آینده‌نگری، تحول ساز شد.

وی با اشاره به اینکه دیده شدن ملاک اصلی اثرگذاری یک رسانه نیست، افزود: بازدید بالا از آثار هنری و فرهنگی ملاک اثرگذاری و جریان‌سازی آن اثر نیست.

این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه حاج قاسم هم انقلاب انفسی در افراد ایجاد کرد، گفت: حاج قاسم یک تفکر برگرفته از انقلاب انفسی، اثرگذار و جریان ساز بود.

زادبر با بیان اینکه اثر هنری و رسانه ای بدون توسل و انقلاب انفسی تحول‌ساز نمی‌شود، اضافه کرد: تقویت ایمان و انقلاب انفسی باید در رزمنده رسانه‌ای متبلور شود.

مطالبه مهمی به نام شخصیت پردازی مفاخر

وی تصریح کرد: شخصیت پردازی مفاخری چون شهید آوینی‌ها بعنوان یک مطالبه جدی مطرح است؛ وظیفه‌ای که بر دوش مسئولان و متولیان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای سنگینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وجود ساختمان عریض و طویل، امکانات و تجهیزات پیشرفته و نیروی کار ماهر و فراوان بدون اثرگذاری و جریان سازی، «هیچ» نمی ارزد، خاطر نشان کرد: در شرایطی که در سیبل هجوم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن قرار داریم باید برنامه و هدف‌گذاری ما در کنار معرفی شخصیت‌های برجسته، تولید آثار اثرگذار باشد، آثاری مثل «روایت فتح» آوینی که هیچ وقت قدرت اثرگذاری‌اش رنگ نمی‌بازد.

در ادامه هفتمین دورهمی سراجی‌ها آقای محمدصادق باقی‌زاده شاعر آیینی و بنام استان گیلان به شعرخوانی پرداختند. در پایان این برنامه حاضرین روزه خود را افطار نموده و به اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء پرداختند